Thông báo về việc sửa chữa một phần tòa nhà

Kính gửi quý khách, để phục vụ quý khách tốt hơn, tòa nhà chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa một phần tại lầu 2 trong thời gian 6 – 8/8/2018. Các hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền quý khách.